KÜNYEMİZ

Sahibi, Yazı İşleri Müdürü
ve Genel Yayın Yönetmeni
Emirhan ÇİFTÇİ

Editör
Enes GÜRBÜZ

Son Okuma
Emre ELİAÇAN

Yayın Kurulu
Enes GÜRBÜZ
Emirhan ÇİFTÇİ

Yönetim Ve Yazışma Adresi
kasimpatidergisi@gmail.com
+90 543 921 52 83